logo-BMA

Ontwerpers en makers van schoenen, tassen, kleding en de modevakscholen.
Voor liefhebbers van ambachtelijk gemaakte mode en accessoires.

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

 • vind-een-creatief-vakman
  Zoek op de kaart
 • Couture atalier Joke Rozenbeek
 • Ellen Stuurop, Petra Tjapkes en Frida Stoffers
 • Mija
  Mija
 • labourofart
  Labour of Art
 • Joke Rozebeek Couture Atelier
  Joke Rozebeek Couture Atelier
 • Petra Tjapkes Ellen Stuurop en Frida Stoffers
  Petra Tjapkes, Ellen Stuurop en Frida Stoffers
 • van www atelier m3 nl
  van www.atelier-m3.nl
 • van www basvanloo nl
  van www.basvanloo.nl
 • van www Nancy van Vliet nl
  van www.NancyvanVliet.nl
 • www atelier m3 nl
  www.atelier-m3_nl
 • www basvanloo nl
  www.basvanloo.nl
 • www inalubberslensink nl
  www.inalubberslensink.nl
 • www nancyvanvliet nl
  www.nancyvanvliet.nl
 • www nanou germain nl
  www.nanou-germain.nl
 • ninajanssen
  Nina Jansen
 • abswoude schoenen
  van Abswoude schoenmaker

Samen veilig aan het werk

Klik hier om te downloaden: BMA Poster Samen veilig aan het werk en het protocol

Waarschuwing

Het formulier #10 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

ALV 2020 nu op 26 september!

Lees meer: ALV 2020 nu op 26 september! Uitgestelde ALV van maart jl staat gepland op 26 september a.s in De Schalm, Oranjelaan 10 in De Meern. Het algemene informatie telefoonnummer van De Schalm: 030-6662609
Aanvang: 14u00 – 16u00

Lees meer

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019

Lees meer: Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019 Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Leden Vergadering 2019!
Deze zal gehouden worden op 9 maart aanstaande in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering BMA 2017

Lees meer: Algemene ledenvergadering BMA 2017 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BMA vond op zaterdag 11 maart 2017.

Lees meer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BMA Modeambachten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

BMA Modeambachten gebruikt enkel cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.
De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Wij hebben deze derde partijen geen toestemming gegeven deze informatie vrij te geven. Ook deze derde partijen mogen wettelijk gezien niet zomaar informatie vrijgeven (privacy). Echter kan het gebeuren dat ze om juridische redenen verplicht worden dat wel te doen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Contact

Secretariaat Branchevereniging Mode Ambachten

Heeft u vragen, op- en of aanmerkingen, neemt u dan contact op met onze vereniging.
Gebruik bij voorkeur dit contactformulier.

 

Contactformulier
Vollledige naam*
Ongeldige invoer
E-mail*
Ongeldige invoer
Onderwerp*
Ongeldige invoer
Bericht*
Ongeldige invoer
Lees eerst ons Privacy beleid
Ik ga akkoord met het privacy beleid*
Ongeldige invoer
Code* Code Ververs
Ongeldige invoer

Privacy Policy

De Branche vereniging modeambachten ( BMA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Branche vereniging modeambachten ( BMA) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BMA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de BMA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De lidmaatschapsovereenkomst;
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BMA de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden door de BMA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de BMA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan de BMA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BMA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de BMA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BMA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BMA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/ vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de BMA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de contract overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De contractovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de BMA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de BMA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De BMA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de BMA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Branche vereniging Mode Ambachten ( BMA )
Kerkplein 2
7491 BM
Delden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vind een Ambachtsman/ -vrouw of Modevakschool

loading
loader Loading the map

Nieuwsbief no.2 Uitnodiging ALV

Beste BMA-lid,

Graag nodigen we je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de BMA.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 april 2015, in het Dorpshuis de Twee Marken, Tromplein 5, 3951 CR Maarn.

De agenda is als bijlage meegestuurd en alle bijlagen zijn te vinden op onze website www.modeambachten.nl Heb je nog niet ingelogd op de website site, ga dan naar het ledengedeelte op de homepagina, bij ‘ hulp inloggen’ wordt uitgelegd hoe je dit kan doen.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de agenda en de bijlagen, dan horen we dit graag voor 4 april aanstaande. Alleen datgene wat we ontvangen hebben voor deze datum kan worden meegenomen en zal worden beantwoord tijdens de ledenvergadering.

Graag horen we of je bij de vergadering aanwezig zal zijn, aanmelden kan via de website www.modambachten.nl

In het eerder overzichtje data BMA evenementen is een foutje geslopen:
De algemene ledenvergadering BMA vindt in 2016 plaats op 12 maart (i.p.v.12 april)

Tijdens die vergadering hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. We zijn daarom op zoek naar iemand deze functie graag wil en kan invullen. Of weet je iemand die hier zeer geschikt voor is?

Zien we je op 11 april aanstaande? We hopen veel BMA-ers te ontmoeten en te spreken.

Namens het bestuur BMA,

Mieke van Rosmalen
Secretaris

 Lees meer: Nieuwsbief no.2 Uitnodiging ALV


AGENDA

1.            Opening

            Alleen de vragen die we ontvangen hebben voor 4 april 2015 zullen beantwoord worden

2.            Notulen van de ledenvergadering d.d. 22 maart 2014. (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

3.            Mededelingen:

            Lidmaatschap Wereld Federatie opgezegd m.i.v. 1 januari 2015

            ▪ geüpdatete BMA website

            ▪ leden met KvK nummer automatisch zichtbaar profiel op website

4.            Jaarverslag BMA 2014 (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

5.            Financieel Jaarverslag BMA 2014 en Begroting 2015 (zie ledengedeelte www.modeambachten.nl)

            ▪ beheer budgetten regio’s door landelijke penningmeester

            ▪ heroverweging: jaarlijkse budgetten alle regio’s gelijkstellen

6.            Voordracht nieuwe penningmeester en administrateur (stembriefje wordt uitgedeeld)

7.            PR BMA

            ▪ aandacht voor 75 jarig bestaan BMA

            ▪ voorstel: muurbordje BMA voor aangesloten leden

            ▪ promotiemateriaal voor de BMA

8.            Ronde tafel gesprek over:

            - bevorderen samenwerking tussen de verschillende ambachten

            - wat wordt van de BMA verwacht

            - waar wil en moet de BMA over 5 jaar staan

9.            Rondvraag en sluiting

________________________________

NB:

De algemene ledenvergadering in 2016 is op 12 maart.

Op 12 maart 2016 zal een nieuwe voorzitter benoemd moeten worden.

   Wie wil en kan deze functie invullen of weet iemand die hiervoor zeer geschikt is.

Welkom bij de Branchevereniging Mode Ambachten

Lees meer: Welkom bij de Branchevereniging Mode AmbachtenFusie van de BvK en FeetBag
Op 14 december 2013 zijn de verenigingen BvK (Branchevereniging voor Kleermakers en Modevakscholen) en FeetBag (vakvereniging van ontwerpers en makers van schoenen en tassen) gefuseerd. Zij vormen samen de nieuwe vereniging: Branchevereniging voor Mode Ambachten ofwel de BMA.

De structuur van de vereniging
Binnen de vereniging bestaan 3 segmenten die de volgende disciplines vertegenwoordigen: Modevakscholen - Kleermakers - FeetBag (ontwerpers en makers van tassen en schoenen).

Regiobijeenkomsten
De vereniging kent vijf regio-commissies: Noord - West - Zuid - Oost en Midden. Deze commissies organiseren regionale studie- en informatieavonden. Alle leden zijn welkom op deze avonden, ook leden uit andere regio's. Het doel van deze bijeenkomsten is om kennis uit te wisselen, te netwerken en onderlinge samenwerkingen te initiëren.

Speciale evenementen
De BvK organiseert al jaren landelijke dagen. Het eerst volgende congres is op 10 mei 2014. FeetBag organiseert speciale bijeenkomsten voor leerbewerkers zoals LEER 2013 en de Materialenbeurs. Deze evenementen zijn openbaar en voor iedereen te bezoeken. Kaarten kunnen vooraf of bij entrée aangeschaft worden. Dit verschilt per evenement. De toegang voor leden is vaak gratis of met korting.

Toekomst
Door de fusie van de twee verenigingen zullen de activiteiten meer gericht zijn op de verschillende disciplines; de textielbewerkers en de leerbewerkers. Het doel is om samenwerking te bevorderen en elkaar te versterken.

Hulp bij inloggen

Op deze website van de Branchevereniging Mode Ambachten kunnen leden van de BMA inloggen in het ledengedeelte. Nadat men zich heeft aangemeld als lid krijgt men toegang tot het ledengedeelte van deze website.

Lees meer

Ook in het nieuwe jaar...

Lees meer: Ook in het nieuwe jaar... ... staan onze ambachtslieden weer voor jou klaar.

Onze schoenen-, tassen- en kleermakers ontwerpen en maken graag een exclusieve creatie voor jou, zodat jij, op een positieve manier, in de belangstelling staat.

Eventueel werken zij samen om een totaalplaatje voor jou te maken, dus schoenen en tas maar ook eventueel een hoed passend bij jouw kledingstuk.

Lees meer

 • 1
 • 2

Gerelateerde artikelen

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.