logo-BMA

Ontwerpers en makers van schoenen, tassen, kleding en de modevakscholen.
Voor liefhebbers van ambachtelijk gemaakte mode en accessoires.

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

Ledengedeelte

Onze branche en Covid19 maatregelen

Modeambachten_bma_covid_19_verysmall.jpg Vanaf de eerste persconferentie van onze minister president op 13 maart j.l. samen met de verantwoordelijk ministers en RIVM woordvoerders hebben wij onze leden via de regio besturen op de hoogte gehouden van maatregelen die zijn afgekondigd en onze leden geadviseerd. Ook hebben we via deze weg de maatregelen van 14 december ter sprake gebracht.

Hierbij geven wij dit nogmaals in een overzicht weer. De nieuwste aanpassingen daarop staan altijd boven aan.

9 maart 2021

Uit de laatste berichtgeving van de Rijksoverheid komt onderstaande naar voren bij de vraag:

Mogen andere (niet door de overheid erkend onderwijs) instellingen wel fysiek onderwijs organiseren? Daar lezen we het volgende:

Instellingen die niet door de overheid erkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

De BMA adviseert dan ook met klem haar leden zeer kritisch te kijken naar de eigen accommodatie. Heb je twijfels over je ruimte, of deze al dan niet publiek is (denk aan een bedrijven verzamelpand), neem dan contact op met je gemeente. Die zullen bij controle uiteindelijk de feitelijke locatie beoordelen of het allemaal volgens de richtlijnen en regels gebeurt.

Er is hier nog een uitzondering van kracht, nl. de deelnemers die opgaan voor een examen. Zij mogen wel doorgaan met het ontvangen van lessen. En de laatste uitzondering in deze: ook praktijkonderwijs mag doorgang vinden.

Het geven van workshops of trainingen is ook alleen toegestaan wanneer deze niet in de publieke ruimte plaats vinden.

Bij alle maatregelen en uitzonderingen blijven de protocollen die de Branchevereniging Mode Ambachten en haar gesprekspartners hebben opgenomen van kracht!

De avondklok blijft gewoon gehandhaafd. Dat houdt in dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends thuis blijft.

15 december 2020

Zoals bij velen zal ook binnen de modeambachten pas op de plaats gemaakt worden uit respect voor elkaars gezondheid en die van onze klanten. Bij elkaar komen van groepen wordt ten zeerste afgeraden. Laten wij gehoor geven aan deze oproep.

Via de kamer van Koophandel blijven wij op de hoogte van berichten rondom regelgeving en financiële tegemoetkomingen. Wij zullen u daarin de weg wijzen op de facebook pagina van de BMA.

https://www.facebook.com/modeambachten

29 mei

Nadat de BMA het ministerie van EZK de handreiking “Samen veilig weer aan het werk” heeft aangeboden, hebben wij daarop feedback gekregen. In detail hebben we hierop aanpassingen gedaan en dit document vastgesteld. Het is nu klaar. We hebben het aangeboden aan het ministerie. Zij zullen een digitale omgeving maken waar alle protocollen van alle branches verzameld zijn en inzichtelijk gemaakt worden. Wanneer dit webadres bekend is laten wij jullie dit weten.

Wij hebben dit protocol voor jullie echter al als download op de website staan. Wij adviseren dit goed door te lezen en te gebruiken in uw atelier, leslokaal of werkplaats.

Gebruik dit document om “Samen weer veilig aan het werk” te kunnen gaan. Doe dit in combinatie met de poster die ook als download op de website te vinden is. Hang deze poster aan de toegangsdeur van je werkruimte en laat zo weten dat jij, samen met je branchegenoten, belang hecht aan een veilige omgeving en zo oog hebt voor de gezondheid van jezelf en de bezoeker aan je pand.

Hier de download van de poster en het protocol.

20 mei

Chapeau voor de medewerkers bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar onze handreiking ter beoordeling ligt. We hebben hier feedback op gekregen en moeten deze op detail aanpassen. Daarna bieden wij het nogmaals aan. Als we deze hebben aangepast mogen we deze handreiking als protocol publiceren. Onderstaande citaat uit de reactie van het ministerie willen we jullie echter niet onthouden. Goed nieuws.

Citaat uit feedback op de ingezonden handleiding:

"Ik wijs u er graag op dat in de persconferentie van 19 mei het besluit is bekend gemaakt dat samenkomsten tot 30 mensen (met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel) weer zijn toegestaan. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap. Met het kabinetsbesluit is beoogd ook opleidingen, trainingen en cursussen tot maximaal 30 personen (met inachtneming van de afstandsregels) weer mogelijk te maken. Hiervoor dienen wel alle personeel en alle cursisten/deelnemers een gezondheidscheck (dat wil zeggen een checkgesprek waarin wordt gevraagd of er de afgelopen periode symptomen van Covid-19 zijn geweest) te hebben ondergaan. Ik stuur u hierbij een link waar u een handreiking kunt vinden voor zo’n gezondheidsvragenlijst. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/20/afwegingskader-heropening-vanuit-overheidsredenen-gesloten-bedrijven-en-instellingen "

einde citaat

18 mei

Beste collega’s,

Hierbij treft u een handreiking aan die ter beoordeling ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zullen deze handreiking, die wij voor jullie geschreven hebben in opdracht van de Rijksoverheid, bekijken. Hierop zullen zij aanbevelingen doen. Wij krijgen deze aanbevelingen terug waarna wij, na aanpassing, deze handreiking opnieuw publiceren. Na deze aanpassing mogen wij dit document hanteren als protocol dat u binnen uw bedrijf als zodanig mag gebruiken.

Deze handreiking wordt dus pas een protocol wanneer we de aanbevelingen van EZW hebben ontvangen.

Wanneer dit protocol beschikbaar is zullen wij u dit ook weer doen toekomen.

Deze handreiking gaat vergezeld van een deurposter die u kunt gebruiken om in de entree van uw bedrijfspand neer te hangen zodat uw bezoekers weten dat uw branche organisatie en u hebben nagedacht over: Samen veilig weer aan het werk.

Kleermakers, schoenmakers en hoedenmakers zijn contactberoepen. Zij hebben kunnen herstarten op 11 mei. De modevakscholen worden geschaard onder het volwassenonderwijs en kunnen herstarten wanneer op 15 juni hopen we groen licht gegeven wordt door de overheid. Er is voor die datum gekozen om de hoeveelheid bewegingen in de openbare ruimte, van huis naar de school, nog zoveel mogelijk te beperken om een nieuwe uitbraak van het corona virus te voorkomen. Wat betreft berichtgeving richten wij als BMA ons op de landelijke politiek.

Neem contact op met uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van al dan niet openstellen van uw bedrijf en de handhaving zoals uw gemeente die zal uitvoeren.

Download hier:

BMA Poster Corona Maatregelen
Handreiking Samen Veilig aan het Werk

11 mei

Om weer veilig aan het werk te kunnen zijn we gebonden aan regelgeving. Het blijkt niet eenvoudig om hierover duidelijkheid te krijgen. Afgelopen vrijdag verstrekte informatie berust op verschillende telefonische berichtgevingen. Schriftelijke bevestiging is daarvan nog niet gegeven. Veel instanties, Rijksoverheden, RIVM en KvK, zetten zich met man en macht in om die duidelijkheid te verschaffen en dat is bij hen ook niet altijd eenduidig. De BMA is afhankelijk van de informatie die deze instanties geven om een eenduidige, juiste handelswijze op papier te krijgen voor onze branches met daarin haar verschillende disciplines.

De BMA heeft in samenwerking met het LPM, de NHV, Dankaerts Modevakscholen, Ensaid, Instituut Cuppens-Geurts en verschillende particulieren een protocol samengesteld waarin de informatie om veilig te werken, is geformuleerd. De veiligheid van onze bezoekers en onszelf staat daarin voorop. Bedenk dat u altijd degene bent die eindverantwoordelijk is voor het handelen binnen uw eigen bedrijf. Wilt u weten wat de regels in uw eigen gemeente zijn, neem dan contact met hen op.

08 Mei

Na de persconferentie van 6 mei is er een verruiming in de maatregelen gekomen. De contactberoepen, waaronder ook de kleermakers en de schoenmakers kunnen 11 mei weer aan de slag. De modevakscholen vallen onder volwassen onderwijs. Daarvoor geldt dat, mits de omstandigheden (de ontwikkeling/verspreiding van het virus) het toestaan, 15 juni weer kunnen starten.

De BMA is in samenwerking met een grote groep belanghebbenden in onze branche protocollen aan het opstellen hoe we weer "Samen veilig aan het werk" kunnen gaan. Wanneer deze protocollen beschikbaar zijn vindt u deze als een download op deze pagina. Onze leden krijgen hier per mail bericht over.

22 april

Van een intelligente lockdown naar het “nieuwe normaal”. Schrijven aan de leden over de weg daar naar toe.

17 april

Brieven aan de staatssecretaris Mevrouw Mona Keijzer, Commissie economische zaken en klimaat

en Commissie sociale zaken en werkgelegenheid naar aanleiding van het niet op de lijst voorkomen van de SBI codes voor schoenmakers en kleermakers. Hierdoor komen deze beroepsgroepen niet in aanmerking voor het ontvangen van financiële steun. Naar aanleiding van deze brieven zullen er kamer vragen worden gesteld.

1 april

Annuleren Congres Utrecht. Nieuwe datum is vastgesteld op 17 april 2021.

Annuleren leiden textielfestival waar leden van de BMA werk zullen laten zien. Nieuwe datum is vastgesteld en zal zijn van 12 t/m 15 mei 2021

23 maart

Annuleren European Master Tailor Congress. De nieuwe datum voor dit congres is vastgesteld. Deze zal nu plaats vinden van 13 t/m 16 mei 2021.

De plaats van samenkomst is gelijk gebleven. Het Bildungszentrum der Handwerkskammer Dortmund, Zeche Hansemann, Barbarastraße 7, 44357 Dortmund.

18 maart

Samenvatting van schrijven aan de leden:

Iedere gemeente heeft haar eigen afdeling sociale zaken. Het is vanaf deze bestuurstafel moeilijk te zeggen waar die van u te vinden is of op welke manier u die kunt bereiken.

Iedere gemeente heeft haar eigen website en zal in deze tijd actief meewerken om invulling en gestalte te geven aan deze maatregel door het ministerie uitgeroepen. Via onderstaande link komt u in een register. Zoek uw woonplaats, klik en de eerste relevante gegevens verschijnen waardoor u op de site van uw gemeente komt.

https://almanak.overheid.nl/Gemeenten

Ook wat betreft de plaats waar uw UWV zich bevindt moet u even naar de website. Daar kunt u alle relevante informatie vinden.

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Ook de Kamer van Koophandel heeft op haar site een loket met meest gestelde vragen geopend.

https://www.kvk.nl/

Informatieve websites voor België:

https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen

https://www2.openvld.be/coronavirus-steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers

Naast al deze toezeggingen hebben wij ook onze eigen verantwoordelijkheid. Laten we zuinig zijn op elkaar! Per slot van rekening gaat gezondheid boven alles. Daarom adviseren wij met klem om het sociale contact tot een uiterste minimum te beperken. Als daarvoor de school dicht moet of een afspraak verzet moet worden dan is dat de consequentie van ons aller inspanning om groepsimmuniteit te bewerkstelligen.

13 maart

Annulering ALV.
Nieuwe datum zal nog worden vastgesteld.
Ook wordt de voorselectie voor het EMTC en de vakwedstrijd geannuleerd. Nieuwe data worden nog vastgesteld.

  

word lid de Branchevereniging Mode Ambachten

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.